Nl

Brandhoutkwaliteit

Houtsoorten

Naargelang de boomsoort is er weinig verschil te merken in het brandhout. De thermische waarde van volledig droog hout gaat van 5,1 kWh/Kg voor eik tot 5,3 kWh/Kg voor den en berk. Sommigen preferen hardhout omdat de vlammen zouden mooier zijn. Anderen kiezen dan weer voor lichtere houtsoorten die sneller branden. Voor een accumulerende houtkachel is het om het even welke houtsoort men gebruikt omdat men die kachel toch maar enkele uren moet aansteken om een ganse dag warmte te hebben. Bij kachels waarbij men constant hout moet bijvullen, kiest men best voor hardhout omdat dit langer brandt. Houtsoorten die heel goed branden zijn onder andere den of berk, maar bij oudere kachels of schoorstenen met trekproblemen worden ze best niet gekozen omdat ze meer roetafzetting veroorzaken.

Droog gekliefd hout

Wat veel belangrijker is dan de houtsoort is de droogheidgraad van het hout. Als er water in het brandhout zit, gaat er veel energie verloren tijdens het verbrandingsproces. Vers gekapt hout kan tot 50% water bevatten. Een absoluut maximum is 20%, maar 12% tot 15% is nog beter. De thermische waarde van hout bij 15 % vochtigheid bedraagt ongeveer 4,1 kWh/Kg. Brandhout wordt steeds doormidden gekliefd omdat de schors en het onderliggende hout niet zo gemakkelijk brandt als het binnenste hout. De verbranding gaat beter naarmate het gebruikte hout kleiner is en het contactoppervlak groter. Let er wel steeds op dat het houtafval dat je wilt verbranden niet bewerkt is met producten die schade kunnen toebrengen aan je eigen gezondheid of aan het milieu. Als je hierover twijfelt, kies je best het zekere voor het onzekere en ga je met je houtafval naar het containerpark. Brandhout haal je best een paar dagen voor je het gaat branden naar binnen. Als je het hout kan stapelen naast de houtkachel is dit ideaal. Op die manier ben je er zeker van dan het hout goed droog is voor je het gebruikt. Stoken met nat hout is ten sterkste af te raden.

Tips bij de aankoop van brandhout

Met een accumulerende houtkachel, kies je best voor zachthout. Voor niet accumulerende houtkachels opteer je voor hardhout. Dit is de goedkoopste oplossing in beide gevallen.
Zorg ervoor dat het hout ten minste twee jaar heeft gedroogd en dat het gestapeld werd op een plaats waar geen regen het hout kon aantasten.
Vraag hout dat tweemaal doorkliefd werd (= 4 stukken) en kijk goed of de lengte van de stam wel in je kachel past.
Qua seizoen kiest u best voor de zomer om hout aan te kopen op voorwaarde dat je het kan beschutten tegen de regen.
Droog hout voelt licht aan en een aanvullende test om te weten dat het zeker droog is, is twee blokken tegen elkaar slaan. Hoor je een helder geluid, dan zijn de blokken droog.

Het opslaan van brandhout

Vers gekapt hout heeft dus twee jaar nodig om volledig te drogen. Om dit drogingproces optimaal te laten gebeuren, neem je best de volgende tips in acht:
Het hout droogt het best in een goed verluchte schuur of garage.
Het hout moet beschermd worden tegen regen en wordt daarom best bovenaan bedekt en op een plaats waar geen regen aankan. Hou rekening met overhangende bomen die ook regendruppels op het hout kunnen laten vallen.
Plaats het hout op paletten. Op die manier wordt het onderaan verlucht en kan het hout geen water opzuigen door een eventuele natte ondergrond.
Het hout wordt best gestapeld op een plaats waar veel wind is. Zorg ook dat de wind alle houtblokken kan bereiken door de blokken zo te stapelen dat er openingen in het hout zijn.