Nl

Duurzame bosbouw moet

Al beschouwd men het broeikaseffect als het grootste milieuprobleem ooit, toch is het niet het enige. Als we brandhout als een essentiële energiebron bekijken, is het aangewezen om de relatie mens - bos te herbekijken. (Zie het deel bosbouw). We moeten echter wel begrijpen dat men toch aan duurzame bosbouw kan doen terwijl het broeikaseffect niet kan tegengewerkt worden zonder het gebruik van de fossiele brandstoffen weg te nemen.

Hout goed verbranden moet

Hetzelfde is van toepassing voor de verbrandingstechnieken die men hanteert om hout goed te verbranden. Zo zijn er heel wat houtkachels en haarden die niet alleen belangrijke brandstof verspillen, maar ook schadelijke stoffen zoals koolmonoxide uitstoten. Als men houtverbranding wil inschakelen dan moeten de vele technieken onder de loep genomen worden en gebruikt worden om de vervuiling en brandstofverspilling tegen te werken. Zowel in België als in Nederland zijn er diverse merken die al goede technieken op de markt hebben gebracht. Meer hierover in de onderdelen rookgaskwaliteit en energiebesparing.

Aardgas is de praktische, tweede milieukeuze

Hout stoken is echter niet voor iedereen mogelijk, hoewel nieuwe houtproducten zoals pellets hier toch al aan tegemoet komen. Hout moet niet alleen kunnen gestapeld worden in een opslagplaats, maar moet ook tot bij de stookplaats kunnen gebracht worden. Bij een appartement op de twaalfde verdieping is dit bijvoorbeeld niet mogelijk en dan is aardgas de tweede keuze. Er is wel een bijdrage tot het broeikaseffect, maar ten opzichte van de andere fossiele brandstoffen laat aardgas zich het gemakkelijkst volledig verbranden. Meer hierover in het onderdeel rookgaskwaliteit.