Nl

Isolatie en ventilatie

Ventileren moet

Kenners in de bouwsector geven aan dat de lucht zeker één maal per uur volledig ververst moet worden. Dit lijkt niet zo veel als we bedenken dat we in rusttoestand dagelijks 100 m3 lucht in- en uitademen. Stel je voor dat er 100 m3 lucht aanwezig is in je woning. Bij een volledige luchtverversing per uur betekent dit dat je 4% lucht twee maal gaat inademen. Als je bijvoorbeeld maar één luchtverversing om het vier uur inschakelt bedekt dit dat je al 16% lucht tweemaal inademt en dat maakt al een groter verschil. Daarbovenop stijgt de condensatie enorm in een woning waar niet één maal per uur de lucht ververst wordt. Dergelijk tafereel vormt een broeinest voor huismijten en schimmels en kan allergische reacties veroorzaken komen vooral astmapatiënten niet ten goede. Om deze redenen is het aangewezen om regelmatig te ventileren. Nadeel hierbij is dat er veel energie verloren gaat. Om dit te compenseren kun je warmtewisselaars inschakelen waarmee je een stuk van de warmte die naar buiten gaat, kunt overplaatsen op de lucht die naar binnen komt. In de naar buiten gaande lucht kan overdragen op de binnenkomende lucht. Een andere optie is verwarmingstoestellen met energiezuinige stralingswarmte die de warmte gaan opslaan in de muren van de woning in plaats van in de kamerlucht. Om op een efficiënte manier te ventileren, kan men het best de ventilatie spreiden over de dag waarbij een continue aanvoer van verse lucht mogelijk is in plaats van nu en dan alle deuren en ramen open te zwieren.

Isoleren moet

Als u echt energie wil besparen, mag u hierin heel ver gaan en mogen de wettelijke normen in extremis toegepast worden. Wij gebruiken bijvoorbeeld maar 8 cm spouwisolatie, maar in sommige landen zoals in Finland is dit 25 cm. Het is er inderdaad een stuk kouder, maar er wordt ook heel wat energie bespaard . Bij ons zou dit hetzelfde positieve resultaat opleveren. Om de warmtegraad van uw woning te bepalen, kan dit op de volgende manier: Warmteverlies muren/daken/vloeren + warmteverlies ventilatie = warmte uit zonlichtinstraling + warmte door verwarming + warmte uit andere bronnen Warmte uit andere bronnen kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van het lichaam van de huisgenoten of elektrische toestellen die bij gebruik wat warmte afgeven. Bij warm weer vervalt die factor zodat u dit onderwerp eigenlijk best niet inschakelt. Hoewel de warmte van bijvoorbeeld lampen een merkbaar verschil kunnen geven. Warmte door zonnestralen kan vooral bij een nieuwbouw een aanzienlijk verschil maken voor wat betreft de warmtewinst. Vraag dit best eens na bij biobouwarchitecten. Warmtewinst is verder nog mogelijk door het warmteverlies in te dijken dat via ventilatie of via daken, muren en vloeren ontsnapt. Hou wel rekening met de eerder aangehaalde ventilatiebeperkingen die een weerslag kunnen hebben op de gezondheid van de bewoners. We kunnen hieruit dus vooral besluiten dat men enorm veel aandacht moet besteden aan isolatie voor muren, daken en vloeren. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde warmtegeleiding in een aantal belangrijke bouwmaterialen. Er zijn wel verschillen mogelijk naargelang het merk:

 

Materiaal W/mK droog
Marmer 2.300
Beton 2.000
Kalkzandsteen 0.900
Glas 0.800
Baksteen 0.650
Geëxpandeerde kleiblokken 0.410
Cellenbeton 0.290
Hout 0.170
Houtwolcementplaat 0.090
Geëxpandeerde perliet 0.058
Papiervlokken-isolatie 0.045
Geëxpandeerde kurk 0.042
Mineraalwol/glaswol 0.041
Papier/jute-matten 0.040
Geëxpandeerde polystyreen 0.038
Polyurethaanschuim 0.027

Uit bovenstaand overzicht is het dus wel meer dan duidelijk dat de materiaalkeuze essentieel om de nodige warmte te garanderen. Niet alleen het materiaal op zich, maar de vochtigheidsgraad van deze materialen speelt een belangrijke rol. Dit blijkt vooral uit onderstaand overzicht. Hier kunnen deze cijfers ook opnieuw variëren qua merkkeuze: 

 

Materiaal W/mK droog W/mK vochtig % extra verlies
Marmer 2,300 2,900 26
Beton 2,000 2,500 25
Kalkzandsteen 0,900 1,400 56
Glas 0,800 0,800 0
Baksteen 0,650 1,000 54
Geëxpandeerde kleiblokken 0,410 0,620 51
Celbeton 0,290 0,440 52
Hout 0,170 0,230 35
Houtwolcementplaat 0,090 0,210 133
Mineraalwol/glaswol 0,041 0,044 7

 

Niet alleen isoleren, maar dus ook de luchtvochtigheid onder controle houden is van groot belang voor het behoud van warmte. Hierbij is het gebruik van stralingswarmte en isolatiemateriaal dat dampdoorlatend is, zonder nat te worden nodig voor een optimale luchtvochtigheid.