Nl

Levenscyclus

Toestel en brandstof

Het verbruik van de brandstof is nog altijd het belangrijkst om de mate van milieuonvriendelijkheid te bepalen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de productie en de afvalfase van het toestel, maar het gebruik primeert. Als we dus de levenscyclus van verschillende verwarmingstoestellen willen vergelijken en kijken welk effect dit op het milieu heeft, moeten we vooral het gebruik van deze toestellen in overweging nemen.

Metaal

Het produceren van metalen zoals staal en gietijzer vraagt heel wat energie en bovendien veroorzaken zware metalen een erge vervuiling van water, bodem en lucht. Gelukkig kan ijzer wel gemakkelijk gerecycleerd worden omdat men het van ander afval kan scheiden met behulp van een elektromagneet. Om ijzer dan opnieuw te smelten, kost dit weerom heel wat energie, maar het eindresultaat is wel waardevoller. Wat nog meer energie vergt dan ijzer is aluminium. Metalen die in extreme mate verhit werden, hebben maar een levenscyclus van minder dan 20 jaar.

Glas

De productie van glas vraagt heel wat energie, maar is niet zo vervuilend als metalen. Het winnen van kwartszand voor het maken van glas kan wel een effect hebben op dieren en planten die tijdelijk hun onderkomen verliezen. Warmtebestendig en keramisch glas kan samen met ander glas gerecycleerd worden. De levenscyclus van glas wordt bepaald op langer dan 20 jaar, zelfs wanneer het verwarmd wordt op extreme hoge temperaturen.

Gebakken stenen en tegels

Het bakken van stenen en tegels vergt eveneens heel wat energie, maar is ook niet echt schadelijk voor het milieu. Wel moeten dieren en planten ook even wijken bij het winnen van klei, maar dat wordt vlug weer hersteld. Wat wel milieuonvriendelijk kan zijn, zijn bepaalde pigmenten die meegebakken worden in tegels om die te laten glanzen. Niet- geglazuurde tegels kunnen nog opnieuw gebruikt worden als bouwpuin, maar herbakken is niet meer mogelijk. De levenscyclus wordt vastgesteld op 10 à 20 jaar.

Natuursteen

Speksteen wordt het meest aangewend als kachelmaterie en vraagt heel weinig energie om die te produceren. Door de winning van natuursteen, moeten dieren en planten eveneens even wijken, maar kan de natuur zich gemakkelijk herstellen. Het speksteenpoeder dat ontstaat bij het verzagen van de stenen wordt gebruikt als onderdeel van vaste cement. Speksteen kan eveneens hergebruikt worden, zelfs voor andere toepassingen met speksteen. Speksteen is dus heel waardevol en kent een lange levenscyclus. Ongeveer 100 jaar kan de materie ongewijzigd en duurzaam blijven.