Nl

Normen en wetten

Nederland

Het Koninklijk Besluit van 1997, namelijk 'Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolmonoxide', geeft 0,6 % koolmonoxide (CO) op als norm op voorwaarde dat er 13% O2 en droge rookgassen aanwezig zijn. Alle toestellen die op de markt gebracht worden, krijgen een TNO-keurmerk. Een VHR-keurmerk van de Vereniging Haard en Rookkanaal geldt ook omdat het door TNO gecontroleerd wordt. Met deze regelgeving treedt Nederland in de voetsporen van Duitsland waar de DIN-norm van kracht is en waar al heel wat toestellen in Nederland aan voldoen. Er zijn in Nederland bovendien ook al toestellen die het al beter doen dan de voorgestelde milieunormen. België
België heeft nog geen rechtstreekse milieunorm voor kachels en haarden. Andere landen
In Duitsland heeft men de DIN 18891 norm die vastgesteld is op 0,4 % CO. Deze norm geldt tevens ook als veiligheidsnorm. Daarnaast zijn er ook enkele privé-initiatieven van kracht zoals de norm van het Baubiologisch Institut Rosenheim die het gebruik van ecologisch verantwoorde en onschadelijke grondstoffen garandeert.

Voor de vaststelling van haar normen concentreert Zweden zich vooral op koolwaterstoffen, met een maximum van 40 mg/MJ.

De strengste milieunormen zijn die van Oostenrijk die het volgende bepalen: 1100 mg/MJ CO, 100 mg/MJ NOx, 80 mg/MJ koolwaterstoffen en 60 mg/MJ deeltjes.