Nl

Verwarmen met sfeer

De kwaliteit van het leven

Sfeer is van essentieel belang om van een huis een thuis te maken. We brengen namelijk vele uren in ons huis door. Er moet gezelligheid heersen, want zo kunnen we ons pas echt ontspannen. Een plaats waar we tot rust kunnen komen, leidt tot positieve gedachten en draagt bij tot een kwalitatief leven. We mogen sfeer eigenlijk wel als één van de primaire behoeften beschouwen naast voedsel en kledij, al ga je niet sterven van een gebrek aan sfeer.

De magie van het vuur

Dansende vlammen kunnen een enorme sfeer creëren in onze huiskamer. Vooral tijdens de donkere, koude wintermaanden kunnen ze een positieve wending geven aan onze gemoedsinstelling. De geur van gekapt hout, het knetteren van houtblokken, gloeiende houtskolen, vlammen die spelen rond brandende houtblokken die traag vergaan,... Je krijgt meteen een warm gevoel van binnen. Een haardvuur is romantiek ten top.

Stralingswarmte

Warmte is een essentieel onderdeel van sfeerwarmte en dan vooral stralingswarmte. Er bestaat zelfs stralingswarmtetherapie die het bloed sneller doet stromen en een gezonde blos op de wangen doet verschijnen. Zonder warmte is er misschien wel sfeer, maar voor een extra dimensie is warmte nodig. Een vuur zonder warmte is niet echt en sfeerwarmte is bovendien enorm energieverspillend als er geen warmte mee gemoeid is.

Sfeerwarmte of verwarmen met sfeer

Toestellen die alleen voor sfeer zorgen door een interessant vlammenspel, maar geen warmte afgeven komen praktisch niet meer voor. Kapitalistisch gezien is dit in onze tijd gewoon niet meer aangewezen. Geld gooi je zomaar niet over de toonbank. Daarenboven zijn de energiebronnen ook schaars aan het worden en is de aantasting van het milieu te groot om kwistig om te springen met energiebronnen. Sfeerwarmte moet in de eerste plaats verwarmen zijn met bijvoorbeeld vlammen die voor sfeer kunnen zorgen en niet omgekeerd. Tegenwoordig zijn er al heel wat toestellen van grote merken op de markt die in sfeer en de nodige warmte voorzien. Dit zijn dan toestellen die ongeveer evenveel energie opleveren per molecule brandstof, dan de toestellen die enkel warmte produceren. Het is sowieso een win-win-situatie, want je krijgt de nodige warmte en sfeer erbovenop. Deze toestellen hebben een verbrandingsrendement van 75 tot 95 %. De nuttige warmte is hieraan evenredig omdat het toestel staat opgesteld waar de meeste huisgenoten aanwezig zijn. Als dit nog eens energiezuinige stralingswarmte is en er een gezonde isolatie en ventilatie heerst, zitten we helemaal goed. Dit optimale resultaat wordt verkregen met warmteaccumulatie en het materiaal dat zich daar het best toe leent, is speksteen.