Nl

Verwarmingskosten

Globale kosten

Bij de aankoop van een verwarmingstoestel moet men de afschrijving van de aankoop- en installatiekosten incalculeren, naast de latere verbruiks- en onderhoudskosten. U kunt ook nog rekening houden met de duurzaamheid van het toestel en met de kosten van eventuele isolatie.

Aankoopkosten

In eerste instantie gaat de consument zich het meest focussen op de aankoopkosten. Dit gebeurt omdat de aankoopsom bij de definitieve aankoop beschikbaar moet zijn. Toch is het belangrijk dat men al even stilstaat bij het feit dat de andere kosten tot meer dan 50 % van het totaal kunnen oplopen. Als je krap bij kas zit, kun je opteren voor een goedkoop toestel, maar dan moet je wel weten dat het verbrandingsrendement laag zal zijn, net als de nuttige warmte. Daarenboven zal het toestel een beperkte duurzaamheid kennen waardoor het verwarmingstoestel snel zal afgeschreven worden. Als je de aankoopkosten gaat vergelijken met alle andere toestellen die u in uw huis gaat opnemen, is er weinig verschil. Er is wel een merkelijk verschil als u bijvoorbeeld al centrale verwarming hebt en u een extra sfeerverwarmingstoestel wil installeren. Dan is er een groot verschil in de aankoopprijs afhankelijk van uw keuze. Kiest u voor eenvoudige metalen kachels of voor een modernere versie en plaatst u daarbij een sierschouw of een accumulerende houtkachel? Het verschil is groot. Metalen kachels of centrale verwarming wordt gewoonlijk afgeschreven op 10 jaar omdat er dan slijtage aan bepaalde onderdelen begint op te treden en dat extra kosten met zich meebrengt. Ook de behandeling en de zorg voor het toestel bepalen de afschrijvingstermijn. Speksteenkachels kunnen - op voorwaarde dat ze goed onderhouden worden - wel 100 jaar meegaan. Speksteen is namelijk een heel duurzaam materiaal waardoor de afschrijvingstermijn weer aanzienlijk langer wordt. Tegelkachels zijn niet zo'n lang leven beschoren als speksteenkachels.

Installatiekosten

Voor verwarmingstoestellen die ter plekke moeten opgebouwd worden, is het belangrijk dat de installatiekosten ingecalculeerd worden. Een speksteenkachel installeren neemt al snel 1 à 2 dagen in beslag. Een tegelkachel plaatsen, kan oplopen tot 3 dagen. Bij metalen kachels daarentegen zijn die kosten quasi nihil omdat ze direct geplaatst kunnen worden.

Verbruikskosten

Om deze kosten te berekenen, moeten we eerst de aankoopprijs van de brandstof kennen. Deze moet dan gecombineerd worden met de calorische waarde van de brandstof of het aantal KW dat 1 Kg of m3 brandstof oplevert. Enkel voor energie afkomstig uit elektriciteit kunnen we dit niet berekenen omdat elektriciteit geen brandstof is. Hier weten we onmiddellijk de prijs in KW. De gemiddelde kost per kWh van diverse energiebronnen over de periode 1997-1999 zag er als volgt uit: