Nl

Zure regen

Oorzaken en gevolgen

We spreken van zure regen wanneer uitgestoten zwaveldioxiden, stikstofoxiden en ammoniak zich gaat vermengen met waterdamp in de atmosfeer. Hierdoor ontstaat er verzurende neerslag. De landbouw die vooral zorgt voor de productie van ammoniak is de grote boosdoener bij de ontwikkeling van zure regen. Zure regen wordt na het broeikaseffect als het tweede grootste milieuprobleem beschouwd, want meer dan 1/3 van de Europese bosgebieden heeft te lijden onder zure regen. Voor onze verwarmingssystemen zijn de verzurende zwaveldioxiden en stikstofoxiden belangrijk.

Zwaveldioxide

Onze huishoudelijke verwarming is in Europa verantwoordelijk voor minder dan 5% van de zwaveldioxide-uitstoot. Vooral verwarmingssystemen die werken met de fossiele brandstoffen steenkool en in mindere mate petroleum zorgen voor een SO2 uitstoot. Tegenwoordig gaat men bijvoorbeeld zware petroleum die tot 3% zwavel kan bevatten wel al ontzwavelen. Steenkool bevat ongeveer 1% zwavel. Bij brandhout ligt de waarde van de hoeveelheid zwavel meestal onder de waarneembare grens. Tijdens een onderzoek van 7 verschillende brandhoutsoorten was er maar één houtsoort (Douglas den) die zwavel bevatte en dan nog maar 0,1%. Bovendien is bij ander hout, bijvoorbeeld berk, aangetoond dat slechts 10% van het zwavelgehalte effectief het hout verlaat bij verbranding als zwaveldioxide. De rest blijft gewoon in de as. Houtverbranding is dus praktisch niet verantwoordelijk voor het zure regensyndroom.

Stikstofoxiden

Stikstofdioxide wordt gevormd door de stikstof in de brandstof en de lucht die vrijkomt na verbranding in combinatie met zuurstof uit de lucht. Stikstofdioxide komt vooral voor bij verwarmingstoestellen die geen goede uitlaat hebben voor verbrandingsgassen. Deze stikstofoxiden zijn in combinatie met organische koolwaterstoffen ook de oorzaak van ozon onder impuls van het zonlicht. Voor personen met CARA-problemen die in steden wonen, kan dit ernstige problemen veroorzaken bij warme temperaturen. Net zoals bij zwaveldioxide is ook hier de huiselijke verwarming niet de grootste veroorzaker, maar wel het verkeer. Wat de uitstoot van stikstofoxide betreft, is er in de verwarmingstoestellen weinig relevant verschil vast te stellen.